Radca prawny, mgr. Tomáš Ondruch

INFORMACJA

Instytut Współpracy Transgranicznej, z.s. Ostrawa

serdecznie zaprasza na

ONLINE SZKOLENIE

WEJŚCIE POLSKIEJ FIRMY NA RYNEK CZESKI

Jak jest naprawdę?

Czy opłaca się finansowo?

Mówi się o pozytywach, ale zapomina o minusach

 

Patronat

Pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Konsul Generalny RP w Ostrawie

Powiatowa Izba Gospodarcza Karwina

Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski

 

Szanowni Państwo,

ostatnio w kuluarach polskiego biznesu aktualnym stał się temat przeniesienia firmy do Czech. Dużo mówi się o pozytywach, lepszych warunkach działalności, o oszczędnościach itd. Niestety często zapomina się o utrudnieniach, problemach i ogólnie o minusach działalności za granicą. Mało kto posiada w tym zakresie naprawdę obiektywne, pełne i prawdziwe informacje i w związku z tym między osobami zainteresowanymi nierzadko krążą niedokładne, a nawet nieprawdziwe informacje na dany temat.

Dlatego nasz Instytut Współpracy Transgranicznej przygotował dla wszystkich chętnych to szkolenie, którego celem jest podanie szczegółowych i prawdziwych informacji, dotyczących przeniesienia  firmy do Czech ze szczególnym uwzględnieniem mało znanych informacji o tym, na co trzeba w tym procesie zwrócić szczególną uwagę.

 

Termin: 21. 06. 2021 od 16:00 do 19:00

Język szkolenia: polski

 

 

Prowadzący:   JUDr. Wiesław Firla, adwokat Ostrawa, Czechy

                        Mgr. Tomasz Ondruch, adwokat Hawierzów, Czechy

                       

Program:

 • Dlaczego ekspandować do Czech, a kiedy nie jest to wskazane
 • Co trzeba wiedzieć przed wejściem na rynek czeski
 • Wymagania, obowiązki, warunki, o których mało się mówi
 • Formy prawne prowadzenia działalności w Czechach
 • Założenie czeskiej spółki handlowej, oddziału polskiej spółki czy działalności jednoosobowej w Czechach, z czym może być kłopot
 • W którym miejscu wybrać siedzibę
 • Biuro faktyczne czy wirtualne, co może pokrzyżować plany
 • Działalności nieregulowane, licencjonowane, wiązane czy rzemieślnicze – co jest potrzebne do ich zyskania i kiedy można natrafić na przeszkody
 • Założenie konta bankowego – dlaczego nie tak łatwo, jak było kiedyś
 • Fuzje transgranicznych spółek, założenie spółki europejskiej,
 • Zatrudnianie pracowników czeskich i zagranicznych
 • Umowa o pracę, inne typy umów wg kodeksu pracy, rozwiązanie umowy – na co trzeba uważać
 • Obowiązki przy zarządzaniu firmy – nawet drobne przeoczenia mogą być kłopotliwe
 • Odpowiedzialność członków zarządu i przedsiębiorców
 • Rozwiązywanie problemów prawnych, analizy czeskich przepisów prawnych, windykacja należności, upadłość, egzekucje
 • Likwidacja firmy w Czechach
 • Różnice w przepisach czeskich i polskich,
 • System podatków i składek
 • Rejestracja VAT – nie zawsze łatwo przekonać skarbówkę
 • Przykłady wyliczeń podatków i składek
 • Porównania - ile będę płacić w Czechach, a ile w Polsce
 • Opłaty i ceny w Czechach
 • Najczęściej popełniane błędy w praktyce działalności polskich firm
 • Odpowiedzi na pytania.

Pytania do prowadzących prosimy wysyłać pod adres mailowy info@ak-ondruch.cz najpóźniej do 15.6.2021.

 

 

Nasza kancelaria prawna udziela szeroki zakres usług prawnych w osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym w języku polski, czeskim i angielskim. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta. Profesjonalna pomoc prawna jest udzielana przez kompetentnych prawników w zależności od potrzeb Klienta. Usługi świadczone są na najwyższym poziomie, oferując przy tym ceny usług dostosowane do możliwości finansowych naszych Klientów. Naszym celem jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższego poziomu merytorycznego świadczonych usług, zapewniamy profesjonalne a także terminowe wykonywanie powierzonych nam zleceń przez Klienta oraz gwarancję prowadzenia postępowań zgodnie z prawem.

Siedziba kancelarii mieści się w Hawierzowie a równocześnie w centrum Pragi. Jednak dzięki współpracy z innymi adwokatami i radcami prawnymi kancelaria prowadzi sprawy na terenie całej Republiki Czeskiej oraz Polski.

Nasza kancelaria zapewnia udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu wstystkich dziedzin prawa, opracowywanie wszelkich pism procesowych i innych dokumentów prawnych, prowadzenie w imieniu klienta korespondencji z innymi osobami prywatnymi, instytucjami państwowymi i przedsiębiorstwami. Kancelaria udziela również zastępstwa procesowego stron we wszystkich rodzajach postępowań sądowych - cywilnych, rodzinnych, spadkowych, administracyjnych i karnych przed sądami wszystkich instancji az do prawomocnego zakończenia sprawy, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym oraz reprezentację przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami. Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną jak przy zleconych sprawach, tak i w ramach stałej obsługi prawnej, która pozwala na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej.

Główną specializacją Kancelaria adwokacka specializuje się przedewszystkim do spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i handlowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego, pracy i ubezpeczeń społecznych, windykacja należności oraz postępowanie upadłościowego i egzekucyjne.

Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie:

sprawy sądowe

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Naszych Klientów reprezentujemy we wszelkich postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji, jako pełnomocnicy firm i osób fizycznych, dokładnie informując swych Klientów o całkowitym przebiegu sprawy.

kontraktowanie (prawo umów)

Nasza kancelaria adwokacka ma długoletnie doświadczenia ze sporządzaniem umów oraz innych dokumentów prawnych. Działalnośc ta dotyczy przedewszystkim zawierania i rozwiązywania umów, opiniowania umów i innych aktów prawnych, sporządzania pism, umów i innych aktów prawnych. Umowy i wszelkie dokumenty opracowywane są skrupulatnie, z uwzględnieniem celu, jakiemu służą. W zakresie umów zapewnione jest równeż uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach.

prawo cywilne oraz postępowanie cywilne

W zakresie prawa cywilnego nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi obejmujące jak prawo cywilne materialne, tak i prawo procesowe, czyli reprezentacja Klientów we wszelkich możliwych sprawach sądowych, przed sądami wszystkich instancji, przy dochodzeniu spornych roszczeń finansowych, w sporach konsumenckich, w sprawach rodzinnych, z zakresu prawa opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa rzeczowego, w sporach o odszkodowania związane z nienależytym wykonaniem umów przez kontrahentów oraz w sprawach o odszkodowania za wyrządzone szkody czynami niedozwolonymi itp. W ramach prawa cywilnego materialnego udzielane są konsultacje i porady prawne, sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywanie projektów wszelkich umów.

prawo karne

Specjalnością naszej kancelarii są sprawy karne. Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach karnych. Począwszy od udziału w postępowaniu przygotowawczym, obejmującym dochodzenie oraz śledztwo przed organami policji, prokuratorem i sądem przedewszystkim udział w posiedzeniach aresztowych. W dalszym etapie sądowym udział w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach - w posiedzeniach, rozprawach głównych, przygotowywanie i wnoszenie wniosków dowodowych i środków zaskarżenia oraz udział w postępowaniu wykonawczym.Kierujemy się zasadą jak najszybszego załatwienia spraw. W sprawach karnych reprezentujemy także osoby pokrzywdzone. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się również prowadzeniem spraw karnych gospodarczych.

prawo rodzinne i opiekuńcze

W ramach prawa rodzinnego nasza kancelaria zajmuje się przedewszystkim sprawami stosunków między rodzicami i dzieckiem, sprawami alimentacyjnymi - podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz dochodzenie ich zapłaty, sprawami o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i innymi sprawami rodzinnymi.
Kancelaria adwokacka również zapewnia doradztwo w ramach wszystkich spraw prawa rodzinnego i opiekuńczego.

prawo spadkowe

W ramach prawa spadkowego nasza kancelaria zajmuje się w szczególności prowadzeniem spraw dotyczących przedewszystkim dziedziczenia testamentowego, zachowku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, niegodności dziedziczenia, i innymi dalszymi sprawami w zakresie prawa spadkowego.

prawo administracyjne

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje swych Klientów we wszelkich sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej, oraz sądami administracyjnymi. W ramach czynności neszej kancelarii zawarte jest także występowanie za Klienta o wydanie najróżniejszych dokumentów, w tym pozwoleń, zaświadczeń i koncesji. Czynność kancelarii obejmuje również składanie skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych.

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Do podstawowych usług świadczonych przez naszą Kancelarię w ramach prawa pracy należy tworzenie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, umów o zakazie konkurencji, o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, itp. Usługi prawne dotyczą również doradztwa w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi i innych sporach pracowniczych.

prawo handlowe i prawo spółek handlowych

Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksowe usługi i doradztwo w zakresie prawa handlowego i prawa spółek handlowych. Usługi te zapewniamy dla firm działających w wielu branżach we wszystkich zagadnieniach prawnych dotyczących działalności firm, przedewszystkim doradztwa w wyboru najkorzystniejszej formy prawnej dla planowanej działalności, rejestracji i bieżącej działalności spółek handlowych, obsługa organów spółek, zmiany w kapitale zakładowym, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek i udział w procesach związanych z likwidacją przedsiębiorstw.
Nasza kancelaria adwokacka jest również w stanie zapewnić spółkom kompleksową i stałą obsługę prawną, obejmującą ich rejestrację i prowadzenie pełnego procesu organizacji.

windykacja należności

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi wszelkie sprawy o zapłatę przeciwko dłużnikom. Na zlecenie klienta prawnik wysyła do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty należności. W przypadku, że wezwanie nieposkutkuje a należnośc nie zostanie przez dłużnika uregulowana we wskazanym terminie, kancelaria składa pozew w sądzie o wydanie nakazu zapłaty. Po otrzymaniu nakazu zapłaty na podstawie zelecenia klienta, kancelaria kieruje natychmiast sprawę do komornika, reprezentując również Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

postępowanie egzekucyjne

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje Klienta we wszystkich etapach postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, łącznie ze sprawami o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości. Nasza kancelaria nabieżąco współpracuje z doświadczonymi komornikami.

postępowanie ugodowe i mediacyjne

Nasza kancelaria bierze i udział w negocjacji kontraktowych oraz reprezentacji w negocjacjach przesądowych.
Reprezentujemy naszych Klientów również przed sądami arbitrażowymi.

odszkodowania

Nasza kancelaria prawna oferuje przedewszystkim pomoc prawną w zakresie reprezentacji klientów przed ubezpieczycielami w postępowaniach sądowych, obsługi prawnej procesów odszkodowawczych oraz dochodzenia roszczeń od ubezpiezcycieli przedewszystkim roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych. Kancelaria świadczy pomoc prawną również w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie za szkody majątkowe, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, bądź też o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Jeżeli zaoferowana kwota przez zakład ubezpieczeń nie spełnia całkowicie oczekiwań naszego Klienta, wnoszony jest natychmiast przeciwko ubezpieczycielowi pozew do sądu a sprawa prowadzona następnie jest aż do uazyskania najwyższej możliwej sumy w danej sprawie. Sprawy o odszkodowania powadzone są nie tylko przeciwko zakładom ubezpieczeń, ale także przeciwko osobom fizycznym i innym osobom prawnym.

prawo upadłościowe i naprawcze

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi doradztwa i reprezentacji w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego jak osób fizychnych, tak podmiotów gospodarczych.