Poučení pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem, které můžou vyplynout ze smlouvy o poskytování právních služeb.

V případě, že dojde mezi advokátem a klientem ke vzniku sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení sporu Českou advokátní komorou. Kontaktní údaje a další informace naleznete na www.cak.cz.