Právní služby

Poskytujeme právní služby zejména v oblastech českého obchodního, občanského, rodinného, dědického, trestního a pracovního práva.

V případě soudního sporu jsme připravení hájit Vaše zájmy. Na přání klienta je možné prostory naši advokátní kanceláří využít k jednání s protistranou za přítomnosti advokáta. Jednání může napomoci k smírnému řešení sporů.

Spolupracujeme s renomovanými notáři, soudními znalci, daňovými poradci a exekutory. V případě potřeby pro Vás rádi zajistíme jejich služby. Ušetříte tak mnoho času a dosáhnete úplného řešení Vašich záležitostí pomocí naši advokátní kanceláře.

Naše advokátní kancelář již řadu let úzce spolupracuje s advokátními kancelářemi na území Polska. Našim prostřednictvím je tak možné řešit právní otázky i v okolních státech a to většinou v naši kanceláři. Po vzájemné dohodě je možné Vaši věc projednat za účasti polského advokáta v naši kanceláři.

Obchodní právo

Příprava smluvní dokumentace, vymáhání pohledávek, zastoupení při jednání s obchodními partnery, zastupování v řízení o ochranných známkách a průmyslových vzorech.

Občanské a pracovní právo

Zastupování v občanskoprávních, pracovněprávních a spotřebitelských sporech, vymáhání peněžitých i nepeněžitých nároků včetně náhrady škody, příprava a sepis smluv, zastupování ve správních řízeních atd.

Rodinné právo

Zastupování v řízení o péči o nezletilé, zastupování v řízení o rozvod manželství, vypořádání majetku, atd.

Trestní právo

Zastupování ve všech fázích trestního nebo přestupkového řízení. Naše advokátní kancelář Vám nabízí také zastupování poškozených v trestním řízení.