Advokátní kancelář Havířov

Advokátní kancelář Mgr. Tomáše Ondrucha poskytuje, již více jak 10 let, právní služby ve všech oblastech práva.

Poskytování právních služeb se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o advokacii, stavovskými předpisy České advokátní komory.